Pro pořadatele

Pořadatel se zavazuje zajistit pro účinkující :

  • dvě parkovací místa pro osobní automobily v blízkosti místa produkce
  • je-li to možné ,jednu samostatnou místnost pro členy souboru ( šatnu)
  • pódium nebo jinou plochu o rozměrech minimálné 5 x 4 m
  • čtyři židle bez opěrky rukou
  • uhrazení nákladů nezbytných pro převoz souboru na místo produkce ( samotná odměna pro členy souboru bude vždy řešena individuálně)